כלים מיוחדים במחיר מוזל

בטרם הרשמה באתר - יש ליצור קשר עם מזכירות המרכז למוסיקה לשיבוץ  מורה ושעה מתאימה.

המרכז למוסיקה - 04-6848234