להקפיץ את הקנגורו

מה קורה כשזואולוגיה פוגשת טכנולוגיה?...

בקורס זה המיועד להורים וילדים נכיר את בעלי החיים המיוחדים שבגן גורו, נתכנן וניצור עבורם

אביזרי העשרה לשיפור רווחת חייהם, באמצעות הכלים שבעידן טכנולוגי.

הקורס יתקיים בחלקו בגן גורו ובחלקו בעידן טכנולוגי