חוגים

גילאים ימים ושעות מיקום מחיר
0-0 שלישי 08:15-15:30
חמישי 16:30-19:00
מתנ"ס עמק המעיינות
מתנ"ס עמק המעיינות