היחידה להתנדבות ומעורבות חברתית

בשותפות המחלקה לשירותים חברתיים והמתנ"ס - ובשיתוף פעולה עם כלל מחלקות המועצה והגופים בעמק - במטרה להעלות את נושא ההתנדבות על סדר היום ולהרחיב את ההזדמנויות להתנדב ולתרום במגוון נושאים ומגוון גילאים – לפיתוח וחיזוק החוסן הקהילתי.

 

התנדבות רעות 6848237 Projects@maianot.co.il  054-3344303 ;

מירי כפרי, רכזת של"ם miricafri@walla.co.il 054-7860349