התנדבות ומעורבות חברתית בעמק המעיינות

כחלק מהרצון לפתח ולחזק חוסן קהילתי בעמק המעיינות פועלת היחידה להתנדבות ומעורבות חברתית בשותפות המחלקה לשירותים חברתיים והמתנ"ס. היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם כלל מחלקות המועצה וגופים בעמק במטרה להעלות את נושא ההתנדבות על סדר היום ולהרחיב את ההזדמנויות להתנדב ולתרום בעמק במגוון נושאים ומגוון גילאים.