סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6848220
matnas@maianot.co.il
פקס: 04-6587847

הילה צרפתי

תפקידרכזת תנועות נוער ובני המושבים
שלוחהמועצה אזורית עמק המעיינות
טלפון046848228 שלוחה :0
דואר אלקטרוניtnua@maianot.co.il
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים