סמל המרכז הקהילתי

טל: 04-6848220
matnas@maianot.co.il
פקס: 04-6587847

דגנית יוסף

תפקידרכזת שלוחת ירדנה-בית יוסף
שלוחהמועצה אזורית עמק המעיינות
דואר אלקטרוניmatnas@maianot.co.il
ניוזלטר החודש
מתנסנט | חוגים