מחירון מחול

משחקי מחול - 160 ₪ לחודש

שיעור 1 בשבוע - 180 ₪ לחודש

2 שיעורים בשבוע - 320 ₪ לחודש

3 שיעורים בשבוע - 415 ₪ לחודש

4 שיעורים בשבוע - 500 ₪ לחודש

5 שיעורים בשבוע - 550 ₪ לחודש

6 שיעורים בשבוע - 590 ₪ לחודש

כל שיעור נוסף - 60 ₪ לחודש

 * שיעורי מודרני נשים – 200 ₪ לחודש

 * שיעור פלמנקו נשים - 250 ₪ לחודש

 * שיבוץ תלמיד/ה לשיעורים , כרוך בשיקול  דעת מקצועי של הנהלת המרכז למחול

הכניסה למופעי הסיום כרוכה בתשלום נוסף