הכשרות צוותים

הכשרות צוותים

אנו מאמינים שהכלי החינוכי המשמעותי ביותר עבור אנשי החינוך זה הם עצמם. על כן אנו מזמינים את הצוותים מהישובים לתהליכי הכשרה והתפתחות אישית ומקצועית.

ההכשרות שאנו מציעים הן: פורום מדריכי ילדים, קורס מנהיגות חינוכית בקהילה למנהלי חינוך, פורום מדריכי נוער.