לפעילות עד הבית לחצו כאן!


טפסים

תקנון השתתפות בפעילות במתנס עמק המעיינות - תש"פ

הנחיות למילוי הטופס:

תקנון השתתפות בפעילות במתנס עמק המעיינות

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:

1.        חוגי המתנ"ס יפעלו החל מ 1.9.19 – 30.8.20

2.        פתיחה וקיום כל חוג מותנים במספר מינימלי של משתתפים, המשתנה מחוג לחוג.

3.        משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר תהליך ההרשמה וסיום התשלום. יש לוודא קבלת אישור למייל על הרשמה תקינה

4.        הביטוח בגין השתתפות בפעילות המתנס מותנה בסיום הרשמתו לפעילות

5.        תושבים החייבים כספים למתנ"ס עבור השתתפות בחוגים בשנים הקודמות, יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה, רק לאחר שיסדירו את חובם.

6.        התחלת הפעילות בחוגים מותנית בתשלום לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווים, ללא ריבית והצמדה. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או שיקים דחויים. (תשלום בכרטיס אשראי – בתוכנה מיוחדת שאינה "תופסת" את מסגרת האשראי).

7.        הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש, או באופן חלקי.

8.        הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתוכנית החוגים / פעילויות כמו כן המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום או/ו בשל הפרת משמעת.

9.        בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה.

·         חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 32 מפגשים במשך כל עונת החוגים (לפי פעם בשבוע).

·         ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים ולכן, לא יהיו החזרי שיעורים בגין חופשים אלו.

10.     החל משעת סיום החוג במתנ"ס ושלוחותיו, הילדים באחריות הוריהם.

 

נהלי ביטול השתתפות:

1.        על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש להודיע במייל בלבד למזכירות המתנ"ס- matnas@maianot.co.il

2.        יש להודיע על ביטול החוג עד ה-30 לחודש. הפסקת תשלום תחול החל מהחודש שאחריו.

3.        אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.

4.        בשנת פעילות רגילה החל מה-1 לאפריל  ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף השנה.

5.        בשל הקורונה-  משפחה שתבחר לבטל את השתתפות בן משפחה בחוג ולא לחזור לפעילות- יופסק החיוב. לאחר חזרה של משתתף לפעילות אם יבקש לבטל הכסף יוחזר בהתאם לסעיפים 2 ו 3.

6.        משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל את תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה המשתתף במחלה ממושכת או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה יזוכה באופן יחסי.

7.        צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף. זיכוי בתעודה (זיכוי במערכת) – תקף לשנה בלבד.

8.        במקרה של פרישה מחוג מוסיקה לא יוחזר הסכום בגין שכירות כלי נגינה.

9.        לא יהיו כפל הנחות לבוגרי נש"ר כיתות ג', ד', ה', ו' – (כלי נשיפה וכלי קשת) .

10.     הנחות יינתנו עבור חודשים מלאים בלבד. (למעט תלמידי המרכז למוסיקה)

11.     הנחות תינתנה למס' אחים שרשומים לחוגים במתנ"ס – 5% לכל אח משתתף.

12.     לא תהיינה הנחות בין חוגי עמותת המתנ"ס, עידן טכנולוגי, גיל עוז.

 

 

הנני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לתקנון המתנ"ס ואני מתחייב לשלם את שכר הלימוד הנדרש.

התקנון

תקנון השתתפות בפעילות במתנס עמק המעיינות

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:

 1. חוגי המתנ"ס יפעלו החל מ 1.9.19 – 30.8.20
 2. פתיחה וקיום כל חוג מותנים במספר מינימלי של משתתפים, המשתנה מחוג לחוג.
 3. משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר תהליך ההרשמה וסיום התשלום. יש לוודא קבלת אישור למייל על הרשמה תקינה
 4. הביטוח בגין השתתפות בפעילות המתנס מותנה בסיום הרשמתו לפעילות
 5. תושבים החייבים כספים למתנ"ס עבור השתתפות בחוגים בשנים הקודמות, יוכלו להירשם לשנת החוגים החדשה, רק לאחר שיסדירו את חובם.
 6. התחלת הפעילות בחוגים מותנית בתשלום לכל השנה מראש בפריסת תשלומים שווים, ללא ריבית והצמדה. ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או שיקים דחויים. (תשלום בכרטיס אשראי – בתוכנה מיוחדת שאינה "תופסת" את מסגרת האשראי).
 7. הנרשם יישא בעלות מחירו של חודש השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות מחודש, או באופן חלקי.
 8. הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים ובתוכנית החוגים / פעילויות כמו כן המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום או/ו בשל הפרת משמעת.
 9. בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים אלה לא תוחזר תמורה.
  • חודש ארוך יקוזז עם החופשות, סה"כ 32 מפגשים במשך כל עונת החוגים (לפי פעם בשבוע).
  • ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת תמחור עלות החוגים ולכן, לא יהיו החזרי שיעורים בגין חופשים אלו.
 10. החל משעת סיום החוג במתנ"ס ושלוחותיו, הילדים באחריות הוריהם.

 

נהלי ביטול השתתפות:

 1. על מנת לבטל השתתפות בחוג, יש להודיע במייל בלבד למזכירות המתנ"ס- matnas@maianot.co.il
 2. יש להודיע על ביטול החוג עד ה-30 לחודש. הפסקת תשלום תחול החל מהחודש שאחריו.
 3. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
 4. בשנת פעילות רגילה החל מה-1 לאפריל  ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף השנה.
 5. בשל הקורונה-  משפחה שתבחר לבטל את השתתפות בן משפחה בחוג ולא לחזור לפעילות- יופסק החיוב. לאחר חזרה של משתתף לפעילות אם יבקש לבטל הכסף יוחזר בהתאם לסעיפים 2 ו 3.
 6. משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל את תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה המשתתף במחלה ממושכת או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה יזוכה באופן יחסי.
 7. צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף. זיכוי בתעודה (זיכוי במערכת) – תקף לשנה בלבד.
 8. במקרה של פרישה מחוג מוסיקה לא יוחזר הסכום בגין שכירות כלי נגינה.
 9. לא יהיו כפל הנחות לבוגרי נש"ר כיתות ג', ד', ה', ו' – (כלי נשיפה וכלי קשת) .
 10. הנחות יינתנו עבור חודשים מלאים בלבד. (למעט תלמידי המרכז למוסיקה)
 11. הנחות תינתנה למס' אחים שרשומים לחוגים במתנ"ס – 5% לכל אח משתתף.
 12. לא תהיינה הנחות בין חוגי עמותת המתנ"ס, עידן טכנולוגי, גיל עוז.

 

 

הנני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לתקנון המתנ"ס ואני מתחייב לשלם את שכר הלימוד הנדרש.