טפסים

הרשמה ללימודים במרכז למוסיקה מתנ"ס עמק המעיינות 2020 -

הנחיות למילוי הטופס:

תלמיד/הורה יקר!
עם פתיחת שנת הפעילות תש"פ אנו שמחים לברך אתכם בברכת שנת פעילות פורייה ומהנה. אנא קראו בעיון תקנון המרכז למוסיקה ואת טופס ההרשמה
ולאחר מכאן המשיכו לטופס התשלום.

להלן תקנון המרכז למוסיקה:


1. מבנה שנת הלימודים:
שנה"ל מתחילה ביום שישי ה- 1/9/19 ומסתיימת ב- 30/6/2020.
שנת הלימודים מתקיימת על פי לוח השנה של בתי הספר היסודיים במשרד החינוך החל מ-1 בספטמבר עד 30 ביוני.
יחד עם זאת, יתקיימו שיעורים בשבוע ראשון של חופשת הפסח (לפני חול המועד) ובל"ג בעומר.
מספר השיעורים שיינתנו לא יפחת מ- 35 שעורים בשנה.

2. החסרת והחזרת שיעורים:
החזרת שיעור תיעשה במידה והמורה ביטל את השיעור, החזרת השיעור תיעשה בתאריך שייקבע ע"י המורה.
כל שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד ייזקף לחובת התלמיד.
תלמיד המחסיר שיעור הקבוע במערכת, מכל סיבה שהיא: טיולים, אירועים משפחתיים וכיו"ב אין המרכז למוסיקה מתחייב להחזירו.

3. שיעורי תיאוריה- תורת המוסיקה:
שיעורי תיאוריה - תורת המוסיקה הינם שיעורי העשרה וניתנים אחת לשבוע לאורך כל השנה (ללא תוספת תשלום). התלמידים ישובצו בשיעורי התיאוריה לפי גיל / רמה בתחילת חודש אוקטובר.

4. קונצרטים:
במהלך השנה יתקיימו קונצרטים כיתתיים, מרכזיים וסדנאות כחלק מתכנית הלימודים והם מחליפים את השיעור הפרטני.

5. השתתפות בתזמורות, מקהלות והרכבים:
תלמידים החברים בתזמורות, במקהלות ובהרכבים יקבלו לפחות שעת חזרה בשבוע, חובה להגיע לכל החזרות!
במהלך שנת הלימודים יתקיימו כנסי תזמורות והרכבים של משרד החינוך המחייבים את כל הנגנים והזמרים.

6. שכר לימוד:
שכר הלימוד הינו שנתי, ההשתתפות מותנית בהסדרת תשלומים מראש לכל השנה. ניתן לחלק את שכר הלימוד לתשלומים עד סוף חודש יוני 2020. לתלמידי מרכז המוסיקה ושלוחותיו - הצטרפות להרכבים ושיעורי תיאוריה אינה כרוכה בתשלום נוסף.


7. השאלת/השכרת כלי נגינה:
המרכז למוסיקה משאיל ומשכיר כלי נשיפה וכלי קשת.
השאלת כלי - בשנתיים הראשונות ללימודים במרכז למוסיקה - יושאל הכלי ללא דמי שכירות בהתאם לתנאים המופיעים בהמשך.
השכרת כלי - בשנה השלישית ללימודים במרכז למוסיקה אנו ממליצים תלמיד לרכוש כלי נגינה - בהתייעצות עם המורה.
במידה ולא רכשתם כלי ניתן לשכור כלי נגינה מהמרכז למוסיקה בעלות של 40 ₪ לחודש ובהתאם לתנאים המופיעים בהמשך.

8. הפסקת לימודים:

ניתן להודיע על הפסקת לימודים באמצעות הודעה בכתב בחתימת ההורה - למזכירות המרכז למוסיקה (ולא למורה הפרטני)
ניתן להודיע עד ה- 30 לכל חודש, ולא יאוחר מסוף חודש מרץ. התלמיד יחויב בתשלום עד סוף חודש ההודעה.
הודעה טלפונית על ביטול אינה מספקת ואינה תקפה.

הודעה על הפסקת הלימודים וביטול התשלומים תתקבל עד ה- 30.3.2020 בלבד. לאחר מכן יהיה התלמיד מחויב בתשלום עד סוף השנה.

9. הסכמה לצילום ופרסום:
אנו נותנים את הסכמתנו לצילום התלמיד/ה לצורך פרסומי המרכז למוסיקה, לרבות - אך לא רק - באתר האינטרנט ובעמוד הפייסבוק שלנו.

במידה ואני משכיר כלי אני מתחייב: המרכז למוסיקה ידאג לתחזק את הכלי ולתקנו במידת הצורך למעט: 1. תיקון כלי כתוצאה מרשלנות (כלי שנפל, כלי שקיבל חבלה) 2. אובדן כלי. בשני המקרים הללו על התלמיד לשלם את עלות התיקון/עלות הכלי.