חוגים

קורס מנהיגות קהילתית

קורס עתודת מנהיגות קהילתית מיועד למי שעבר את תהליכי המיון בלבד

גילים ימים ושעות מיקום מחיר
לכל גיל שני 14:00-18:00
מתנ"ס עמק המעיינות
₪1500