ילדים ונוער

"רק במקום שיש בו משמעות – יש תנועה, יש צמיחה, יש כוח, יש חינוך" חילי טרופר

מחלקת ילדים ונוער עוסקת בתחום החינוך החברתי קהילתי (בלתי פורמאלי) מכיתה א' ועד י"ב. המחלקה פועלת לקידום מענים מותאמים לילדים ונוער בעמק באמצעות ליווי מערכות החינוך בישובים, פעילויות אזוריות, קידום תנועות נוער, הכשרות מקצועיות. אנחנו במחלקה מאמינים כי חוסנם של ילדים ונוער מתחזק דרך תחושת משמעות, חיבור לעמק ולישוב ולעל כן פועלים ליצירת הזדמנויות לחיזוק תחושות אלו.