ניצנים

ניצנים – תכנית לזהות יהודית ישראלית

אחת מתכניות רשת ניצנים הארצית אשר רואה ברשות המקומית ובקהילה את הגורמים המשפיעים ביותר על חייו של האזרח, ולכן פועלת להחזיר את האחריות והסמכות לעיצוב ולטיפוח התרבות היהודית-ישראלית אליהן.

לאתר רשת קהילות ניצנים לחצו כאן

בתכנית ניצנים בעמק המעיינות אנחנו מחברים אנשים וקהילות, דרך עיסוק בזהות יהודית ישראלית עשירה ומגוונת. מחזקים את העשייה הקיימת ומייצרים שותפויות ופעילויות חדשות.
התכנית פועלת עם מערכות יישוביות קיימות, חותרת ליצירת שותפות, מעורבות ונטילת אחריות של מירב בעלי העניין בעמק.
תחומי פעילות התכנית: מעגל השנה, מעגל החיים, מעורבות חברתית, לימוד ואוריינות, שיח בין קבוצות ומנהיגות.

בואו ותהיו שותפים שלנו

ענבר גל זיו
inbar@maianot.co.il | 052-5304541