לפעילות עד הבית לחצו כאן!


הנהלת המתנ"ס

הנהלת מתנס עמק המעיינות

מתנס עמק המעיינות מהווה מנוע חברתי למימוש חזון מועצה אזורית עמק המעיינות ומהותו הוא שותפות עם תושבים, קהילות וגופים הפועלים במרחבי העמק לצורך יצירת חוסן קהילתי וייחוד קהילתי.

מתנס עמק המעיינות פועל באמצעות הנהלה פעילה הכוללת נציגי מועצה אזורית עמק המעיינות, נציגי ציבור מרחבי העמק ונציגי החברה למתנסים.

צוות המתנס ותכניו נבחרים בקפידה על ידי הנהלת המתנס

 

נציגי ציבור בעמותה:

מרים מרדכי

מאיר לנגר

שלום לויטל

נציגי הנהלת המועצה:

ירון שפיר (יו"ר)

יניב ויצמן

שני שנהר צרפתי

נציגי החברה למתנסי"ם:


דני קוסן