עשרת ימי תודה

עשרת ימי תודה

ציון הימים שבין יום השואה ליום העצמאות במרחב הציבורי ובמרחב האישי

 

אומרים תודה בשלוחות:

תודה בשלוחות

אומרים תודה בבי"ס רימון:

תודה ברימון  תודה ברימון 2

 

תודה בבי"ס שקד:

תודה בשקד

 

אומרים תודה בגיל עוז:

תודה בגיל עוז 1   תודה בגיל עוז 2

תודה בגיל עוז 3

אומרים תודה במחול:

תודה במחול  תודה במחול

תודה במחול

 

אומרים תודה במימונה שארגנה קהילת הסטודנטים בגשר לקהילה המקומית:

תודה במימונה  תודה במימונה

 

אומרים תודה במרכז מוסיקה:

אומרים תודה במרכז מוסיקה  תודה במוזיקה

תודה במוזיקה

 

 יום ושי הוקרה ותודה מטעם הרווחה למתנדבות אם לאם בקהילה:

מתנדבות אם לאם  שי הוקרה מהרווחה למתנדבות אם לאם בקהילה

 

 

עשרת ימי תודה - אפריל 2018:

עשרת ימי תודה פלאייר אפריל 2018