קבלות שבת ומדרש מוזיקלי

קבלות שבת ומדרש מוזיקלי

בהובלת הרכב פרשת דרכים סביב פרשת השבוע וטקסטים נילווים
ולימוד מקדים סביב פרשת השבוע ע"י מנחה מהעמק שמתחלף כל מפגש

 

תמונות מתוך הקבלות שבת

ישיבה במעגל בקבלת שבת

 

 ישיבה במעגל בקבלת שבת

 

 קבלת שבת

 

קבלת שבת  קבלת שבת  מדרש מוסיקלי